Welkom!

Mijn naam is Ria van Montfort.  

Tot en met het schooljaar 2012-2013 ben ik ruim 25 jaar werkzaam geweest in vooral de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het werken aan taal en rekenen streefde ik in mijn klas naar kinderen die mondig, weerbaar en zelfstandig naar het Voortgezet Onderwijs konden gaan. Maar ook naar kinderen die respect voor elkaar hebben en verantwoordelijkheid namen. Naast leerkracht, heb ik ook een aantal jaren als intern begeleider gewerkt. 

De cursus sociale weerbaarheid Rots en Water heb ik gevolgd bij Freerk Ykema. 
Het effect van weerbaar en sociaal vaardig zijn van kinderen heb ik in de dagelijkse praktijk ervaren. Kinderen groeien enorm als ze letterlijk vertrouwen in zichzelf hebben, het geloven dat hij of zij zelf in staat is tot actie, tot resultaat. Dit alles heeft een enorme invloed op alle dagelijkse dingen waar kinderen mee in aanraking komen.

In september 2013 ben ik in ‘De Kern' in Maasbracht gestart met het sociaal weerbaarheidsprogramma ‘Rots en Water’ voor kinderen en jongeren vanaf groep 7.
 

OP VERSCHILLENDE MOMENTEN IN HET JAAR

START IK MET EEN NIEUWE SERIE TRAININGEN